วันศุกร์, มิถุนายน 21, 2024
แหล่งข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สามารถอ่านได้ฟรีๆ
Home » รู้จักกับบทลงโทษการละเมิดกฎ OSHA ตามกฎหมายระดับสากล

รู้จักกับบทลงโทษการละเมิดกฎ OSHA ตามกฎหมายระดับสากล

by Chris Beck
16 views
1.รู้จักกับบทลงโทษการละเมิดกฎ OSHA ตามกฎหมายระดับสากล

การทำความเข้าใจขอบเขตของของการละเมิดกฎและบทลงโทษจาก OSHA ถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบ บทความนี้เจาะลึกการละเมิดทั้งหมด 6 ประเภทและบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง

การละเมิดโดยเจตนา (Willful Violations)

Willful Violations คือ เมื่อนายจ้างจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายของ OSHA หรือแสดงการไม่สนใจต่อความปลอดภัยของพนักงานโดยสิ้นเชิง สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการละเมิดที่ร้ายแรงที่สุด โดยมีบทลงโทษตั้งแต่ 9,639 ถึง 136,532 ดอลลาร์สำหรับความผิดแต่ละครั้ง

ตัวอย่างเช่น หากบริษัทก่อสร้างเพิกเฉยต่อข้อกำหนดสำหรับการป้องกันการตกที่ความสูงเกิน 6 ฟุตอย่างโจ่งแจ้ง ซึ่งส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บของพนักงาน สิ่งนี้จะจัดว่าเป็นการละเมิดโดยเจตนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากหลักฐานแสดงให้เห็นว่านายจ้างตระหนักถึงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอยู่แล้ว แต่เลือกที่จะไม่สนใจ

2.การละเมิดอย่างร้ายแรง เช่น โรงงานผลิตที่ละเลยการติดตั้งราวกั้นบนชานชาลา

การละเมิดอย่างร้ายแรง (Serious Violations)

Serious Violations เกิดขึ้นเมื่อมีโอกาสสำคัญที่การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บทางร่างกายอย่างรุนแรงอาจเป็นผลมาจากอันตรายที่นายจ้างทราบหรือควรทราบ บทลงโทษอาจสูงถึง 13,653 ดอลลาร์

ตัวอย่างเช่น โรงงานผลิตที่ละเลยการติดตั้งราวกั้นบนชานชาลา ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อคนงาน นี่จะถือเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงหากพิจารณาว่านายจ้างควรตระหนักถึงอันตรายดังกล่าว

การละเมิดอื่นๆ นอกเหนือจากที่ร้ายแรง (Other-Than-Serious Violations)

Other-Than-Serious Violations หมายถึง การละเมิดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน แต่ไม่น่าจะนำไปสู่ความตายหรืออันตรายร้ายแรง ค่าปรับสำหรับการละเมิดเหล่านี้อาจสูงถึง 13,653 ดอลลาร์แต่อาจลดลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ตัวอย่างเช่น การไม่แสดงโปสเตอร์ความปลอดภัยและสุขภาพในงาน OSHA ที่จำเป็นอย่างเด่นชัดอาจนำไปสู่การปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ใช่อันตรายที่ร้ายแรง เนื่องจากเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบโดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงโดยตรงต่อการบาดเจ็บสาหัสหรือการเสียชีวิต

3.การละเมิดซ้าเช่นโรงงานเคมีไม่มีสถานีล้างตาฉุกเฉินที่เหมาะสม

การละเมิดซ้ำ (Repeated Violations)

การละเมิดซ้ำจะเกิดขึ้นหากนายจ้างมีการละเมิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนหน้านี้และมีการละเมิดที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นอีกครั้ง สิ่งเหล่านี้อาจมีโทษปรับสูงถึง 136,532 ดอลลาร์ต่อการละเมิด

เช่น โรงงานเคมีแห่งหนึ่งที่ถูกแจ้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาว่าไม่มีสถานีล้างตาฉุกเฉินที่เหมาะสม จะต้องถูกปรับหากฝ่าฝืนซ้ำๆ หากยังเกิดปัญหานี้อีก

การไม่แก้ไข (Failure to Abate)

Failure to Abate คือ เมื่อนายจ้างไม่แก้ไขการละเมิดภายในกรอบเวลาที่กำหนด สิ่งเหล่านี้สามารถสะสมค่าปรับรายวันได้สูงสุดถึง $13,653 ในแต่ละวันที่การละเมิดดำเนินต่อไปหลังจากวันที่มีการแจ้ง

ตัวอย่างเช่น ร้านซ่อมรถยนต์ที่มีการระบายอากาศไม่เพียงพอ และไม่แก้ไขปัญหาภายในกำหนดเวลา จะต้องได้รับโทษเหล่านี้

De Minimis Violations

De Minimis เกี่ยวข้องกับการละเมิดเล็กน้อยซึ่งไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยและไม่นำไปสู่การปรับ

ตัวอย่างเช่น ธุรกิจที่ใช้ป้ายความปลอดภัยที่แตกต่างจากมาตรฐาน OSHA เล็กน้อย แต่ยังคงสื่อสารข้อมูลความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ การละเมิดเหล่านี้ถือว่าเล็กน้อยเกินไปที่จะได้รับการลงโทษ แต่ยังคงได้รับการบันทึกไว้โดยผู้ตรวจสอบของ OSHA

ใครบ้างที่ต้องรู้เรื่องบทลงโทษจาก OSHA

  • นายจ้างในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อจัดให้มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย
  • พนักงานที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นและการคุ้มครองสุขภาพในสถานที่ทำงานของตน
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและที่ปรึกษาที่ช่วยเหลือธุรกิจในการปฏิบัติตามมาตรฐาน OSHA
  • บริษัทประกันภัยที่ให้บริการประกันค่าชดเชยคนงาน เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน OSHA อาจส่งผลต่ออัตราการเรียกร้องและเบี้ยประกันภัย
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เป็นตัวแทนของฝ่ายต่างๆ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในที่ทำงานและการละเมิดสุขภาพ

ทำไม OSHA ถึงสามารถกำหนดบทลงโทษและค่าปรับได้?

OSHA หรือหน่วยงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีอำนาจในการออกข้อบังคับและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งบทลงโทษหากละเมิด เพื่อให้แน่ใจถึงสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ อำนาจนี้ได้รับอนุมัติจากกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยปี 1970 ซึ่งอนุญาตให้ OSHA บังคับใช้มาตรฐานและให้การฝึกอบรม การให้ความรู้ และการให้ความช่วยเหลือเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในระดับสากล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Yemencantwait เว็บรวบรวมความรู้มีประโยชน์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่สามารถตอบโจทย์ทุกข้อสงสัยของคุณ 

ติดต่อ

บทความ

©2024 – All Right Reserved. Designed by Yemencantwait