วิธีการเลือกถังดับเพลิงสำหรับบ้าน และครัวเรือน ควรเลือกอย่างไร

วิธีเลือกการถังดับเพลิงสำหรับบ้าน ครัวเรือน ถังดับเพลิงแบบพกพาเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่สำคัญที่บ้านและรถควรมี เมื่อใช้อย่างถูกต้องสามารถบรรเทาหรือหลีกเลี่ยงภัยพิบัติที่เกิดจากไฟไหม้ได้ เราจะสามารถเลือกได้ไม่ยากหากเราเข้าใจชนิดของถังดับเพลิงที่มีให้สำหรับไฟประเภทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 1. กำหนดตำแหน่งที่จะใช้ถังดับเพลิง จะใช้ในโรงรถ ห้องครัว ยานพาหนะ ที่เก็บดอกไม้ไฟ กองกำมะหยี่ ปิกนิก หรือตามสถานที่ทั่วไปในหรือรอบ ๆ บ้าน จะช่วยให้เราเลือกประเภทและขนาดของถังดับเพลิงที่ต้องการได้ – แม้แต่ในบ้านหรืออาคารอื่นๆ ที่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ถังดับเพลิงแบบพกพาก็ช่วยเพิ่มระดับการป้องกันอัคคีภัย เอาไว้สำหรับ   เมื่อมีคนอยู่ด้วย จำเป็นต้องใช้ในอาคารทุกประเภทนอกเหนือจากที่อยู่อาศัยหนึ่งหรือสองครอบครัวภายใต้ NFPA 1 (National Fire Code) – แต่ละประเทศหรือท้องถิ่นอาจใช้รหัสไฟที่แตกต่างกัน และคุณอาจต้องการตรวจสอบว่ามีข้อกำหนดเฉพาะในพื้นที่ของคุณหรือไม่ ตัวอย่างเช่น… Read more